Fruktoz Nedir, Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Fruktoz, meyvelerde doğal olarak bulunan bir karbonhidrattır. Fruktozun ana kaynaklarından biri baldır. Fruktoz ayrıca meyve suyu, üzüm suyu ve diğer birçok gıdada bulunan bir şekerdir.

Fruktoz, enerji üretmek için karaciğerde metabolize edilir veya yağ olarak depolanır. Fruktoz, yüksek alımlarda (≥50 g/gün) pankreastan insülin salgılanmasını uyarmaz. Obez yetişkinlerin önemli bir kısmı, glikoz-6-fosfataz adı verilen bir enzimin yeterli aktivitesinden yoksun oldukları için büyük miktarlarda fruktozla başa çıkamazlar.

 

Fazla Fruktoz İçeren Diyetin Zararları

Fazla Fruktoz İçeren Diyetin Zararları
Fazla Fruktoz İçeren Diyetin Zararları

 

Aşırı miktarda fruktoz içeren bir diyet, organ hasarına yol açan diyabetes mellitus tip 2 gibi gelecekte sağlık sorunlarına yol açabilir, bunun sonucunda kardiyometabolik riskin artması riski olan karaciğer yağlanması ve bunun sonucunda kontrolsüz hipertansiyon ve proteinüri riski ile sonuçlanan böbrek hastalığı riski vardır. Meyve ve sebzeler ölçülü tüketilmesine rağmen, yeterli miktarda meyve ve sebze içermeyen diyetlere kıyasla sağlığa birçok fayda sağlarlar.

Fruktoz, meyvelerde doğal olarak bulunan bir karbonhidrattır. Fruktozun ana kaynaklarından biri baldır. Fruktoz ayrıca meyve suyu, üzüm suyu ve diğer birçok gıdada bulunan bir şekerdir.

Fruktoz, enerji üretmek için karaciğerde metabolize edilir veya yağ olarak depolanır. Fruktoz, yüksek alımlarda (≥50 g/gün) pankreastan insülin salgılanmasını uyarmaz. Obez yetişkinlerin önemli bir kısmı, glikoz-6-fosfataz adı verilen bir enzimin yeterli aktivitesinden yoksun oldukları için büyük miktarlarda fruktozla başa çıkamazlar.

Aşırı miktarda fruktoz içeren bir diyet, gelecekte tip 2 diyabet ve böbrek hastalığı gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Meyve ve sebzeler ölçülü tüketilmesine rağmen, yeterli miktarda meyve ve sebze içermeyen diyetlere kıyasla sağlığa birçok fayda sağlarlar.

Fruktoz, meyvelerde doğal olarak bulunan bir şekerdir. Fruktozun ana kaynaklarından biri baldır. Fruktoz ayrıca meyve suyu, üzüm suyu ve diğer birçok gıdada bulunan bir şekerdir. Fruktoz, enerji üretmek için karaciğerde metabolize edilir veya yağ olarak depolanır. Fruktoz, yüksek alımlarda (≥50 g/gün) pankreastan insülin salgılanmasını uyarmaz.

Obez yetişkinlerin önemli bir kısmı, glikoz-6-fosfataz adı verilen bir enzimin yeterli aktivitesinden yoksun oldukları için büyük miktarlarda fruktozla başa çıkamazlar.

Aşırı miktarda fruktoz içeren bir diyet, organ hasarına yol açan diyabetes mellitus tip 2 gibi gelecekte sağlık sorunlarına yol açabilir, bunun sonucunda kardiyometabolik riskin artması riski olan karaciğer yağlanması ve bunun sonucunda kontrolsüz hipertansiyon ve proteinüri riski ile sonuçlanan böbrek hastalığı riski vardır.

Meyve ve sebzeler ölçülü tüketilmesine rağmen, yeterli miktarda meyve ve sebze içermeyen diyetlere kıyasla sağlığa birçok fayda sağlarlar.

 

Obezitede Fruktoz Alımının Olumsuz Etkileri

Obezitede Fruktoz Alımının Olumsuz Etkileri
Obezitede Fruktoz Alımının Olumsuz Etkileri

 

 1. Fruktoz, bağırsak florasını değiştirir ve aşırı bakteri üremesini teşvik ederek metabolik endotoksemiye ve insülin direnciyle ilişkili iltihaplanmaya yol açar. Çalışmalar, obezitenin artan bağırsak geçirgenliği ve endotoksemi gelişiminin temel aracıları olan adipokinlerin serum seviyelerinin değişmesi ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

Ayrıca fruktoz, sağlıklı insanlarda lipopolisakkarit, interlökin-6, tümör nekroz faktörü-α, monosit kemotaktik protein-1 ve interlökin-8’in serum konsantrasyonlarının artmasına neden olur.

 1. Fruktoz alımının adipoz doku fizyolojisi üzerindeki etkileri, adiposit hipertrofisi ve lipid birikimi ile sınırlı değildir (“lipotoksik” etkinin körelmesi olarak adlandırılır). Yüksek dozlarda fruktoz ayrıca doku hasarına ve iltihaplanmaya neden olabilir. Aslında, artan okside LDL (ox-LDL) proteini ve süperoksit dismutaz gibi antioksidan enzimlerin azaltılmış seviyeleri ile ilişkili olan LDL’ye oksidatif hasarın artmasıyla kanıtlandığı gibi, artan oksidatif strese yol açar.
 2. Fruktoz alımı, inkretin ve GLP-1 plazma seviyelerinde önemli bir azalmaya ve glukoza bağlı insülin salgılanmasında bir artışa neden olur. Bu, daha fazla lipotoksisiteye ve tüm vücut insülin direncinin gelişmesine yol açan genel bir insülin direncine yol açar.
 3. Fruktoz oksidatif strese neden olur. Aynı zamanda endotel fonksiyonunu bozar ve yağlı karaciğer üreterek yağ dokusu iltihabını destekler. Fruktoz ayrıca kas hücrelerinde iltihaplanmayı teşvik eder, kan şekeri ve lipid metabolizması üzerinde zararlı etkilerle iskelet kası insülin direncine neden olur.
 4. Fruktoz, insülin direnci, artan oksidatif stres ve kas ve yağ dokularında düşük antioksidan enzim seviyeleri ile ilişkili düşük dereceli iltihaplanmaya yol açar. Antioksidanların uygulanması, yüksek fruktozlu diyetlerle beslenen obez deneklerden iskelet kası ve karaciğer dokularında insülin duyarlılığında önemli bir iyileşmeye yol açar.
 5. Fruktoz, yağ dokusunda lipid metabolizmasını değiştirir ve yağ asitlerinin oksidasyonunu azaltır ve seramid oluşumunu arttırır. Endojen antioksidanlar tarafından seramid sentezinin inhibisyonu ve eksojen seramidlerin eklenmesi, 8 hafta boyunca yüksek fruktozlu diyetler tüketen obez deneklerin iskelet kası ve karaciğer dokularında insülin duyarlılığını geri kazandırır.
 6. Fruktoz, adiponektin salgısının adipositler tarafından düzenlenmesini bozar ve bu da insülin direnci, tip 2 diabetes mellitus, dislipidemi ve hipertansiyon gibi metabolik bozukluklara yol açabilir. Yüksek fruktoz içeriğine sahip prebiyotikler olan fruktooligosakkaritler (FOS) kullanımı, obeziteye yatkın sıçanlarda bu parametreleri iyileştirmektedir.
 7. Adiposit insülin duyarlılığının azalmasının, adenozin monofosfatla aktive olan protein kinazın (AMPK) asetil-CoA karboksilaz (ACC) fosforile etme yeteneğinin inhibisyonuna bağlı olabileceği ve bunun da yağ asidi oksidasyonunun azalmasına ve yağın artmasına neden olabileceği düşünülmektedir. adipositlerde birikim. Ek olarak, fruktoz, hepatositlerde trigliserit birikimini indükleyerek, yağ asidi sentezinin artmasına ve yağ asidi oksidasyonunun azalmasına neden olur.
 8. Fruktoz, de novo lipogenezi artırarak ve mitokondriyal β-oksidasyondan sorumlu genlerin ekspresyonunu azaltarak hepatik lipid metabolizmasını bozabilir. Fruktozla beslenme aynı zamanda çok düşük yoğunluklu lipoproteinin hepatik sekresyonunun artmasına ve trigliseritlerin safraya sekresyonunun artmasına neden olur, bu da yağlı karaciğer riskini artırır.
 9. Fruktoz, karnitin palmitoiltransferaz-1 (CPT-1) aktivitesinin inhibisyonuna neden olur ve yağ asitlerinin mitokondriyal oksidasyonunu azaltır. Bu, malonil-CoA birikimine ve β-oksidasyon kapasitesinde bir azalmaya yol açar.

Bu etkiler, fruktoz tarafından AMPK aktivasyonunun inhibisyonuna bağlı olabilir, bu da CPT-1 aktivitesinin azalmasına ve mitokondriyal yağ asidi taşınmasından sorumlu olan karnitin palmitoiltransferaz 2’nin (CPT2) aktivasyonunun azalmasına yol açar. Ayrıca fruktoz, bağırsak florasının bileşimini değiştirir ve AMP ile aktive olan protein kinazın (AMPK) aktivitesini azaltır. Bu, mitokondriyal β oksidasyonunda yer alan genlerin ekspresyonunun azalmasına yol açar.

 

 1. Fruktoz ayrıca obez deneklerden karaciğer ve kas dokularında glikojen yıkımını artırır, ayrıca yağ asidi oksidasyon oranını azaltır ve toplam lipidleri artırır. Bu değişiklikler, reaktif oksijen türlerinin (ROS) artan üretimi ile ilişkilidir.
 2. Fruktoz, AMPK’nin aktivasyonuna bağlı olan pankreas β-hücrelerinden insülin salgılanmasının bozulması nedeniyle açlık ve tokluk durumlar sırasında insülin direncini indükler.
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir